Meaning of おしゃピク oshapiku | Japanese Buzzwords 2020

= Japanese Buzzwords =
おしゃピク oshapiku

 

“おしゃピク”という言葉を聞いたことがありますか?
“Oshapiku” toiu kotoba o kiita koto ga arimasu ka?
— Have you ever heard the word “oshapiku”?

 

日本の女子中高生で流行っている言葉です。
Nihon no jyoshi-cyuu-koo-see de hayatteiru kotoba desu.
— This words is a popular expression by school girls in Japan.

 

わたしは先日はじめて知りました😮
Watashi wa senjitsu hajimete shiri mashita.
— I heard that for the first time the other day.

 

この言葉の意味がわかりますか?
Kono kotoba no imi ga wakari masu ka?
— Do you understand what this word means?

 

“おしゃれなピクニック”の略だそうです。
“Ohare na pikunikku” no ryaku dasoo desu.
— I heard that “Oshapiku” stands for “Ohare na pikunikku”.

Like this !!

あなたも”おしゃピク”してみたいですか?
Do you want to try “Oshapiku”??
— Anata mo “oshapiku” shite mitai desuka?

 

わたしは普通のピクニックで十分です…😂😂
Watashi wa futsuu no pikunikku de jyuubunn desu.
— Normal picnic is enough for me.